Arnö

"arnøø" är nämnt 1496 och utgör då 1/4 frälsehemman.

År 1571 var Jöran Eriksson ägare. Nämns 1628 som del i Tryserums 3:e rote.

Anges 1686 som 1/4 hemman under Fågelvik, brukat av Niels.

På kartan från 1810 ligger dåvarande bostadshuset ca. 15 m. SV om nuvarande bostadshus, vilket är uppfört efter 1830. Sist boende är fiskaren Albin Svensson. Han avlider här 1979.

Vill du veta mer?

Trysereums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 16ff: Något om ryggåsstugorna i Tryserum (Claes-Göran Petersen)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2005 sid 136ff: Albin i Arnö (Börje Pettersson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 74ff: Naturreservat i Tryserum (Dan Nilsson)
"Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:06:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 10:58:16) Kontakta föreningen