Fattighus

Tryserums Hembygdsförening disponerar Hembygdsgården med sina fem byggnader på Svenska Kyrkans mark. Den är belägen i sluttningen nedanför kyrkan. I socknens västra del i anslutning till den gamla kyrkan och prästgården disponerar föreningen ytterligare två byggnader, den s k Siverska flygeln och det s k Såghuset (se dessa). I byggnaderna på Hembygdsgården återfinns många föremål som använts i jordbruk, fiske och hushåll. Där finns allt från smörkärnor till båtar och tröskverk. Där finns också en del föremål vars användning är svår att förstå för nutidsmänniskan.

Huvudbyggnaden
I huvudbyggnaden finns på bottenvåningen stora samlingssalen, kök och sammanträdesrum med möbler, tavlor och andra väggprydnader. På andra våningen finns tre inredda boningsrum med kök, ett arbetsrum med böcker och utlåningsjournal från det gamla sockenbiblioteket, skolplanscher och andra handlingar, ett rum med en mängd bruksföremål, t ex spinnrock och skomakarsymaskin, samt en trapphall med redskap på väggarna. Arbetsrummet har värmeisolerats för att möjliggöra arkivarbete även vintertid. Här finns en läsapparat för mikrofilm. Sådan från främst 1800-talets kyrkböcker förvaras i ett brandsäkert kassaskåp. Också på vinden står en hel del gamla bruksföremål undanställda.

Uthusen
Fastigheten har fyra uthus: I det största uthuset hus finns utställning av jordbruksredskap och verktyg, samt virkesförråd. Vid ena gaveln har gjorts en tillbyggnad för en tröskvandring. I en mindre byggnad inryms dass och vedbod och ett senare tillbyggt båthus. Längst bort från huvudbyggnaden ligger jordkällare och bryggstuga. I båthuset står dels en s k öka från Källskär med sprisegel, dels en vacker båt av norsk typ med linjer som ett vikingaskepp, en skänk från Fågelvik. I bryggstugan finns den gamla vedeldade bykkitteln plus stora träkar, klappbänkar och stenmangel. I jordkällaren förvaras ännu en samling flaskor och burkar med konserverat innehåll.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-09-30 10:55:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:35:12) Kontakta föreningen