Tryserums skola

Under 1800-talets andra hälft var skolan ambulerande, dvs kringresande. Examensbok från den tiden kan ses i Bygdeband.

Huset uppfört 1855 och tjänstgjorde som skola fram till 1926, då ny skolbyggnad uppfördes. I byggnaden fanns också lärarbostäder, kommunalrum och bibliotek. Huset har också tjänat som Tryserums församlings församlingshem.
Idag äger Tryserums Friskola AB lokalen och däri bedrivs förskoleverksamhet.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-09-29 16:35:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 21:23:05) Kontakta föreningen