Vallby

Vallby består av två fastigheter, Södra eller Lilla Vallby (Snällebo 3:1) och Norra eller Stora Vallby (Snällebo 1:3), som avstyckades från Snällebo runt mitten av 1900-talet. Vallby bebyggdes antagligen i början av 1880-talet. Vallby nämns i husförhörslängden första gången 1882. Då flyttar trädgårdsmästaren Axel Victor Grip, drängen Viktor och pigan Agneta Matilda Carlid(?) hit från Gryt. Hustrun Selma Fredrika Andersdotter samt barnen Axel Erik, Carl Victor och Ernst Sigurd kommer året efter. Familjen Grip flyttade troligen till Södra Vallby. På denna sida vägen fanns från åtminstone 1904 och fram till 1908 också Gustaf Walléns Welociped & möbelaffär. Huset flyttades då till Stjärneberg, där det blev lanthandel. Från 1993 finns här en mycket anlitad verkstad, Anders Svets & Fordon. Det nuvarande bostadshuset i Norra Vallby flyttades från Hagby troligen efter 1884. Från omkring 1910 och fram till 1967 har det inrymt lanthandel, 1914-1959 också postkontor.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 65: Anders Svets o Fordon (Anders Lindahl)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006 sid 145ff: Vallby - affärs-, post-och verkstadsbyn (Sven Bråkenhielm)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2012 sid 46ff: Häst, skog och diverse händelser (Berti Halling)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-01-08 17:10:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:25:26) Kontakta föreningen