Strängen

Nämns i husförhörslängden 1858. Då flyttar arbetaren Anders Månsson och hans hustru Anna Cajsa Berggren ("ont i ögonen") samt barnen Carolina, Emma och Carl hit från Ankarbo 950 m. NV härom. Sist boende är Karolina Wilhelmina Andersdotter med dottern Otilia Julia. Dottern flyttar hemifrån 15 juni 1901 och modern bor kvar till huset brinner ned senare samma år.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:15:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 17:10:54) Kontakta föreningen