Kohagen

Med stor sannolikhet låg Kohagen på precis samma plats som dagens Grindeby. (Koordinaten är densamma som Grindeby, så när som på en meter i både X och Y-led, för att inte sammanblandas med Grindeby). På karta över Tryserums kyrka 1843 finns ett hus utritat precis på samma ställe som dagens Grindeby, dock utan angivet namn. Kohagen nämns i socknens första husförhörslängd 1809-14. Då bor här kyrkoväktaren Lars Asplöf , hustrun Lisa Persdotter, sonen Jonas (?) samt dottern Stina. Dessutom bor här mågen Petter Hagström, hustrun Stina Larsdotter och sonen Magnus Gustaf.

Sist boende är kyrkoväktaren Johan Magnus Hagström och pigan Stina Kajsa Persdotter. De dör 27/4 resp. 8/3 år 1894. Två år senare uppför snickaren Erik Jonsson Grindeby på samma plats, och troligen använde han sig av samma husgrund (se "Grindeby").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 09:05:07) Kontakta föreningen