Sjöänden, Sjösänn, Stjöände

Omnämns i födsel- och dödboken 1658, då "Jöns i Stjöände" var "Wittne".

Redovisas på karta 1726.

Då husförhörslängderna börjar år 1809 bor här torparen Jaen Nilsson, hustrun Maja Lisa Johansdotter samt sönerna Nils och Carl.

Bostadshuset uppfört omkr. 1840.

Det tidigare huset stod troligen på samma plats. Detta brann ned genom soteld den 28 oktober 1839: "Föräldrarne Petter Andersson och hustru Anna Cajsa Abrahamsdotter, voro bortgångne och en gumma......som var där för att efterse barnen, utgången helt kort. Hand och fara vid återkomsten, elden lös och alla barnen innebrände. Ett utficks men var dött." (Barnen hette: Anders Wilhelm 6 år, Christina Carolina 3 år och Carl Johan 7 månader). Troligen var "gumman" änkan Maja Abrahamsdotter, som finns antecknad i Sjöänden fram till 1840, då hon flyttade till fattighuset.

En dräng och två pigor finns även antecknade här, men de hade hunnit flytta innan branden - kanske bodde de i "karamellgummans stuga"?).

Omkring 150 m. norr ut finns resterna av ladugården vid västra kanten av åker. (På åkerholme där finns resterna efter "Karamellgummans stuga").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:37:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:22:41) Kontakta föreningen