Prinsängen

Nämns i husförhörslängden 1845, då torparen Anders Nilsson, hustrun Stina Kårman samt barnen Stina Wilhelmina, Anna Mathilda och Johan flyttar in. Nämns i husförhörslängden 1845, då torparen Anders Nilsson, hustrun Stina Kårman samt barnen Stina Wilhelmina, Anna Mathilda och Johan flyttar in. Året efter flyttar pigan Stina Cajsa Svensdotter till familjen. Siste som bor här var daglönaren Karl-Axel Karlsson med hustrun Gerda Charlotta Magnusdotter samt deras fem barn. De flyttade ut 20/10 1906. Sedan anges stället som raserat i husförhörslängden. Tydlig jordkällarruin ca. 130 m. NV därom.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2003 sid 26ff: Några minnen ifrån seklets barndom (Karin Sturfält)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2012 sid 67ff: Bidalens gård (Sven Segergren, Göte Segergren, Sven Bråkenhielm)

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:25:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 17:09:32) Kontakta föreningen