Bidalen

Torp som nämns 1771.

Då husförhörslängderna börjar 1809, nämns här 1811 torparen Carl Fredriksson, hustrun Kersti Persdotter samt döttrarna Anna Cajsa och Maja Greta. Dessutom en son med oläsligt namn och "mycket fattige" Jonas Larsson samt torparen Anders Carlsson.Nuvarande mangårdsbyggnad uppförd omkring 1910. Blev utgård till Snällebo i början av 1900-talet och avstyckades som egen gård 1933. Mindre bostadshus på tomten ("Lillstugan") uppfört 1907. Lämning efter ytterligare hus ca. 50 m. söder om mangårdsbyggnaden.

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 09:51:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:36:09) Kontakta föreningen