Bergstorpet

(Koordinaten avser troliga bostadshuset). Något "Bergstorpet" finns ej i husförhörslängderna. Med tanke på närheten till gården, så skrevs troligen de boende direkt under Snällebo.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:55:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:24:31) Kontakta föreningen