Grindeby

Bostadshuset uppfört 1896 av snickaren Erik Jonsson.

Han och hustrun Anna Maria Elida Petersson, som var barnmorska, flyttade in med sina barn Anna och Erik Gustaf Adolf den 20 november samma år. De kom inte så långväga ifrån, nämligen Folkskolehuset något 100-tal meter härifrån. Ladugården, riven 1973-74, låg ca. 100 m. söder härom. Den uppfördes 1907. På karta över Tryserums kyrka 1843 finns ett hus utritat precis på samma ställe som Grindeby, dock utan angivet namn. Med stor sannolikhet är det Kohagen (se "Kohagen").

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 48: Ett minne från barndomen (Karin Sturfält)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2003 sid 26ff: Några minnen ifrån seklets barndom (Karin Sturfält)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 82ff: Harald i Grindeby och Henning Kyrkvaktmästarn (John på Kullen)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:13:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:25:00) Kontakta föreningen