Svenstäppan

Något "Svenstäppan" finns ej registrerat i husförhörslängderna 1809 - 1933. Antingen är det längre sedan det försvann, eller har det haft ett annat officiellt namn. Redovisas heller inte på laga skifteskartan 1850-51. Jordkällarruin ca. 30 m. norr därom.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2012 sid 67ff: Bidalens gård (Sven Segergren, Göte Segergren, Sven Bråkenhielm)

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:45:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 17:12:27) Kontakta föreningen