Västrabro, Westerbro, Kohagsgrinden

Nämns som "Kohagsgrinden i 1851 års husförhörslängd.

Då bor här daglönaren Anders Svensson, hustrun Anna Stina Persdotter samt barnen Sven Petter, Carl Johan och Anna Helena. Från 1856 benämns stället "Westerbro". Den siste att bo här var änkan Stina Lotta Nilsson (f. Persdotter). Hon flyttar ut 17 november 1899. Efter det står huset kvar, tydligen en lång tid, ty på den karta som används vid laga skifte 1926 finns huset med. Den kartan verkar dock inte ritad då, utan är "kompletterad vid laga skifte 1926". I handlingarna till laga skifte är platsen angiven som tomt, vilket ev. kan betyda att huset då var borta, trots kartans utritade hus.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 10:30:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 17:15:33) Kontakta föreningen