Snällebo

Är den enda gården i trakten som ej någon gång tycks ha tillhört Fågelvik. Nämns i skiftesbrev från 1453 som Snällebodom.

År 1559 består Snällebo av ett skatte- och ett sämjehemman. År 1640 slog Simon i Snällebo ihjäl Bengt i Toverum på väg till marknad i Norrköping.

År 1652 dör Håkan Jönsson i Snällebo, som hann bli far till 22 barn.

Gamla mangårdsbyggnaden söder om vägen lät dåvarande ägaren, löjtnanten Erik Gustaf Klöfwerskjöld, uppföra 1759 i karolinerstil med karaktäristiskt s.k. säteritak. Han avled själv samma år.

Nuvarande mangårdsbygg- naden (koordinaten avser detta hus) är uppförd 1884. Ladugården, som ovanligt för trakten är byggd i fyrkant är från 1890-talet.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:57:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:35:40) Kontakta föreningen