Stjärnevik, Stjärnövik

Dessa båda namn återfinns inte i husförhörslängderna.

Antingen har Stjärnevik alltid redovisats direkt under Fogelvik. Eller så är huset identiskt med det "Själsvik" som nämns 1841 till 1886.

Efter 1886 har Själsvik i så fall redovisats direkt under Fogelvik.

Den närbelägna viken strax söder härom heter f.ö. "Själsviken". Om detta är Själsvik, så heter de först boende Jonas Nyström med hustrun Stina Nilsdotter och sonen Johan. Sist boende var skogshuggaren Joel Engberg, som flyttade till Veinge i Halland den 29 december 1950. Huset stod obebott och förfallet kvar omkring 1975. Fritidshus uppfört på samma plats omkr. 1984.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:49:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:36:18) Kontakta föreningen