Grytö

Nämns i husförhörslängden 1819. Då bor här Jon Olofsson, hustrun Greta Månsdotter och sönerna Olof och Peter samt döttrarna Anna Greta och Catharina.

Huset redovisas på 1881 års karta, men ligger då felaktigt inritat ca. 100 m. NV härom. Alldeles intill finns två övergivna skyttevärn samt ett skyddsrum från 1940-talet (se "försvarsanläggning"). Sist boende är arbetaren Johan August Jonsson, hustrun Kristina Matilda Brandt samt barnen Karl Oskar, Beda Charlotta och Magnus Emil. De flyttar ut 20 oktober 1900 och föräldrarna är antecknade att ha flyttat till Skönberga församling, Karl Oskar (18 år) till Gryt, Beda Charlotta (15 år) till Stockholm och Magnus Emil (13 år) följde med föräldrarna till Skönberga.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-11-20 21:03:28) Kontakta föreningen