Stjärnö

Nämns första gången 1453 som "styærnø".

Upptas 1559 som frälsegård med en brukare vid namn Jon.

År 1634 blev Stjärnö ett säteri och lades som rå och rör under Fågelvik.

Ett av bostadshusen (X 6446720 Y 1552740) var ovanligt långt (29,1 x 6,4m.) och rymde tre lägenheter för arbetare. Huset uppfördes troligen kring 1750 som en bostad, och byggdes på med två till omkring 1820.
Revs omkr. 1945. Då hade det varit obebott flera år. På karta från 1809 återfinns huset samt ytterligare ett bostadshus (X 6446715 Y 1552772) ca. 50 m. SO därom (detta hus övergavs sedan något tidigare än stora bostadshuset) samt fyra mindre ekonomibygg- nader samt en lagård och en loge som var belägna ca. 100 - 150 m. SV om långa bostadshuset, vilket även kallades "Långkatekesen" och "Tremastersskeppet".

Grundstenarna av ladugården och logen finns ännu kvar. Rester efter två jordkällare finns även omkring 30 m. norr om bostadshuset. Omkring 550 meter SSO härom (X 6446210 Y 1552968) står fortfarande (2007) en ladugård, tillhörig Fogelvik (Stjärnö ingår i Fågelvik).

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2005 sid 103ff: Oro i världen (Donald Karlsson/Liese-Lotte Nyqvist)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 74ff: Naturreservat i Tryserum (Dan Nilsson)
"Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.
"Socknar och gårdar i Tjust" Claes-Göran Petersen 2001.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:54:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:38:39) Kontakta föreningen