Westralund

Nämns i husförhörslängden 1853, då torparen Nils Bengtsson och hans hustru Anna Lena Andersdotter samt barnen Carl Johan och Anna Lotta flyttar in. De sista som bor här är arbetaren Nils Magnus Nilsson, hustrun Maria Albertina Sandell och fem barn. Efter att barnen flyttat ut och hustrun dött 1 september 1909, flyttar tre av barnen och ett barnbarn åter hit åren 1910-11. De bor här alla till den 13 november 1913. Sedan är Westralund antecknat som "Bortriven" i husförhörslängden.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:06:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 17:52:49) Kontakta föreningen