Jonsbo

Redovisas på karta 1774 och var då ett torp, beläget ca. 200 m. VNV härom (stenfot efter byggnad vid X 6446250 Y 1539248 samt vid X 6446226 Y 1539236). Nämns i husförhörslängden 1813, då torparen Petter Tapper med hustrun Anna Persdotter och sönerna Petter, Nils, Anders samt döttrarna Anna Maja och Stina Cajsa bor här. På karta från 1864 ligger fortfarande husen ca. 200 m. VNV härom. Eftersom nuvarande bostadshuset uppges vara uppfört 1885, får man anta att det är vid denna tid som gårdscentrum flyttar till nuvarande plats. Ladugården revs hösten 2003.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:43:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:21:06) Kontakta föreningen