Porsnäs

Nämns 1560 som utjorden "pårssnæs".

År 1571 var Porsnäs ett kyrkohemman och 1666 en skattegård.

Storskifte genomfördes 1774 och laga skifte 1862-64.

Mangårdsbyggnaden uppförd omkr. 1885. Ladugården uppförd 1898.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 102ff: Ungdomsminnen från Västertryserum (Yngve Johansson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:42:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:47:16) Kontakta föreningen