Rammsdalen

Ramsdalen. Nämns i husförhörslängden 1809-14. Då bor här torparen Håkan Nilsson med hustru och barnen Jonas, Nils och Anna Catharina.

Sist boende är rättaren Karl Ludvig Hollander, hustrun Elin Augusta, döttrarna Edit Eugenia och Sigrid Augusta samt sonen Edvin Ludvig. De flyttar till Gryt den 10 oktober 1908.

"Ram" kommer av det fornsvenska fågelnamnet "rampn" som betyder "korp" (i kollektiv betydelse).


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:47:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-12-07 20:48:22) Kontakta föreningen