Toverum

"Toffwarum" nämns 1433. Redovisas 1559 som ett kyrkohemman.

År 1571 heter bonden Nils. Var en tid rusthåll nr. 59 under Östgöta kavalleri.

År 1674 reducerades kyrkohemmanet till ett kronohemman.

1751 års jordebok redovisar Toverum som två gårdar - en kronogård "samt ett torpställe".

Tio år senare friköptes de två gårdarna av sina fyra brukare, som därmed blev skattebönder.

Mangårdsbyggnaden uppförd 1905.
Ladugården uppförd 1887.Norr om vägen och omkring 160 m. NNV om mangårdsbygg- naden ligger två hus. Det östra huset, som var arbetar- bostad, har byggts om kraftigt. Utseendet innan om- byggnaden framgår av bild. Någon kilometer norr om gården finns idag kommunens avfallsstation samt ett motorsportområde och en jaktskyttebana.

Vill du veta mer? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 13:02:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:24:36) Kontakta föreningen