Slätviksudden

Redovisas ej på 1726 års Fogelvikskarta. (Koordinaten avser vattenkällan). Nämns sista gången i husförhörslängden 1809-14. (Svag stenfot efter uthus vid X 6441869 Y 1555338). På karta från 1810 anges "Vårdkast" (vårdkase) på berget ca. 75 m. norr härom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 00:14:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-19 11:01:32) Kontakta föreningen