Slätvik

Kan vara det "slætter" som nämns 1386 som 1/4 mtl. frälse.

Nämns 1613 då "Håckonn i Slättuick" bebor stället. Tillhörde en tid både Stegeborg och Kronan men kom 1693 att åter tillhöra Fogelvik.

År 1751 heter bonden Nils Månsson.

Redovisas på karta 1726.

Mangårdsbyggnaden uppförd omkr. 1850. Den tidigare mangårdsbyggnaden låg, enl. karta 1810, ca. 60 m. sydost om den nuvarande.

Mellan 1852 - 1882 tillhörde Slätvik Hornsbergs gods.

Ladugården uppförd 1915. Modernt hönseri fanns fram till maj 2004. En lanthandel fanns även vid Slätvik. Den drevs 1895- 1897 av den ryske undersåten Tanchum Wolfowitsh Haukowitsh Michelow med familj och var till en början placerad i det lilla huset SV om mangårdsbyggnaden (X 6441926 Y 1554727). Senare flyttades den till huset NO om mangårdsbyggnaden (X 6441969 Y 1554781). Affären drevs av Anton L Pettersson och hans hustru Hilda från 1898 fram till omkring 1908. Handelsdisken hamnade enligt muntlig uppgift i Stjärnebergs lanthandel då denna öppnade 1908.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2005 sid 47ff: Hur en affär kommer till (Karin Sturfält)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006 sid 101ff: Affären i Slätvik (Gerd Hjalmarsson)

Se "Tryserums socken 1" av M Hofrén 1957. Om lanthandeln: Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006, sid. 101.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:46:04) Kontakta föreningen