Bållelid

Nämns 1473-76.

Betecknas som frälsehemman år 1559 och bebos av bonden Knut.

År 1650 "föll Bengt Andersson i Bollelij om nattetiden ett holl i hufwudet, på en yxa, och dog någon tid therefter" . År 1751 heter bonden Bengt Botvidsson.

Bållelid försvann troligen i början av 1800-talet (redovisas ej på 1836 års 100.000-delskarta).

Vill du veta mera? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 13:03:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 11:28:56) Kontakta föreningen