Gamla Björnsmåla

Nämns i husförhörslängden 1831-35. Då bor här torparen Petter Andersson och hans hustru Lovisa Andersdotter.

Sista som bodde här var daglönaren Anders Magnus Andersson med hustrun Kristina Charlotta Johansdotter samt deras dotter. De flyttade ut 1 november 1900.

När huset revs omkring 1916 användes virket till påbyggnad av bostadshuset vid Liljestad, 250 m. NNV om Björnsmåla. Nytt bostadshus med samma namn uppfört 40 m. norr härom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:42:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 11:29:21) Kontakta föreningen