Liljestad

Friköptes från Vittvik 1914.

Bostadshuset (omkr. 1875) delvis påbyggt av timmer från Björnsmåla, som låg 250 m. SSV om Liljestad. Gamla ladugården uppfördes 1914 av timmer från loge vid (Nysätter?), som låg 300 m. öster om Liljestad.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2012 sid 45: Skogshuggarminnen från 1947 (Bert Nilsson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 09:51:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 11:31:13) Kontakta föreningen