Nysätter

Koordinaten avser grund efter ev. oxvandring. Belägen mitt emellan två lämningar efter körbroar (X 6447343 Y 1548710 resp. X 6447353 Y 1548754). Denna nära 50 m. långa loge revs 1914 och användes till uppförandet av ladugården vid Liljestad 300 m. väster härom. Inga lämningar efter bostadshus har hittats.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:55:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 11:30:07) Kontakta föreningen