Tryserums Snickerifabrik

F.d. ladugård som 1945 byggdes om till snickerifabrik. Som mest 14 personer sysselsatta 1948. Sedan 1973 ingen anställd personal.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1997 sid 71ff: Tryserums Snickerifabrik (Weiler Karlsson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 17:51:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:28:21) Kontakta föreningen