Långsveden

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här år 1810 torparen Eric Andersson och hans hustru Kerstin Jonsdotter antecknade.

Platsen för detta torp vet vi ej exakt, men enl. karta från 1773 tycks det ha legat ca. 50 m. SO om nuv. ladugård, där nu mindre bostadshus är beläget. Vid laga skifte i Ingelsbo 1849-56 flyttas en gård ut hit och torpet får då troligen maka på sig till förmån för ett "utskiftat hemman" - nuvarande gården. Mangårds- byggnaden är från denna tid. Ladugård uppförd 1934. Loge 1922. (Se även "Båtsmanstorpet Långsveden").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-01-08 18:56:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:10:33) Kontakta föreningen