Grindsveden

Bostadshus och ladugård uppges vara uppförda omkr. 1860, och detta kan stämma, för i husförhörslängden 1862 kommer Carl Tollin och hans hustru inflyttande till Ingelsbo. Anna dör 1866 och Carl flyttar ut 1867. Samtidigt flyttar Carl Gustaf Andersson och hans hustru Eva Lotta Sköld in i huset. Inga uppgifter finns sedan på att de skall ha flyttat, och 1871 namnges stället för första gången som Grindsveden. Eva Lotta Sköld (nu änka) och barnen Maria, Frans och Johan bor här då, samt Jonas Peter Andersson med hustrun Lovisa Persdotter och barnen Elvina, Carl och Ottilia. Eva Lotta Skölds son Johan (Kasell) bor sedan kvar och gifter sig med Matilda Gustavsdotter. De får barnen Hillevi, Carl och Ester. Den 26 mars 1886 lämnar de Grindsveden och emigrerar till Amerika. Sist boende i stora bostadshuset var Arne Gustafsson. Omkring 60 meter NNV om bostadshuset ( Ca. X 6444650 Y 1544970) låg fram till början av 1970-talet ytterligare ett bostadshus. Sist boende i detta var Gustaf och Linnea Gustafsson. Detta hus brann ned (en lördag).

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2011 sid 35ff: Kurt - ett Stockholmsbarn (Kurt Jonsson, Lilian Nilsson)

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 85ff: En berättelse om två kompisar. Göran Nilsson och Yngve Nyberg (Birgitta Nyberg)

 

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:51:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:17:04) Kontakta föreningen