Kristinelund

Redovisas ej på skifteskarta 1850-51 men upptas i husförhörslängden 1850-55, vilket gör troligt att det byggdes 1852-55. De första som finns antecknade här enl. husförhörslängden är Gustaf Lundqvist och hans hustru Maja Stina Persdotter samt dottern Sofia.

I husförhörslängden 1910 anges stället "raserat". Detta verkar dock konstigt, eftersom stället inropas på auktion efter Alfred Petterssons sterbhus den 19 april 1911. Köparen, kusken A. Johnsson, betalade 4 350 kr.

Nu finns här två hus, varav ett är hitflyttat från Trollebo, Bidalen. Detta skedde troligen i början av 1900-talet.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006 sid 85ff: Jag har varit vid Trädgårdstorpet/ Kristinelund (Åke Jonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2007 sid 71ff: En släktsaga (Inge af Ekenstam)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:48:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 21:44:53) Kontakta föreningen