Stockkärr

Nämns i husförhörslängden 1856, då Nils Petter Hagström och hustrun Anna samt barnen Carl, Anna och Emma flyttar in.

Okänt när det försvinner, men nämns ej i 1897 års husförhörslängd och framåt.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 13:03:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:33:47) Kontakta föreningen