Lövdalen

Boningshuset uppfört 1786.

I äldsta bevarade husförhörslängden 1809-14 finns här antecknat klockaren och organisten Charles Dalgren och hans hustru Botilda Jonsdotter.

Bostadshuset intill, vilket varit magasin, uppfördes även det år 1786. Ladugården uppförd 1900.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1998 sid 66ff: Egna minnen och muntliga traditioner från Lövdalen (Eivor Boman)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1998 sid 70ff: Referat i Östergötland Dagblad 1958 (Cet. Cederqvist)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 30f: Höstminnen (Eivor Boman)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 12:22:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:18:40) Kontakta föreningen