Braket

År 1423 nämns "braka", som ev. kan vara samma som dagens Braket.

Förekommer under namnet Braket första gången i husförs-
längden 1881. Då bor här Adam Wilhelm Andersson och hans hustru Susanna Andersdotter. Men följer man de inneboende familjerna bakåt i tiden, så finner man att Adam Wilhelm föddes här som yngsta barnet till Anders Andersson och hans hustru Inga Brita Andersdotter - de första som enl. husförhörslängden 1846-50 brukade stället.

Mangårdsbyggnaden uppförd omkr. 1850. Ladugården uppförd 1898. Bostadshuset norr om vägen, som också kallas Braket, är uppfört på 1880-talet, troligen som undantagsstuga till stora huset.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 09:57:15) Kontakta föreningen