Brännudden

Upptas som oskattlagt torp under Hornsberg enl. Arvid Horns testamente 1741 och som dagsverkstorp under Stjärneberg i bouppteckningen efter Adam Horn 1778. I äldsta bevarade husförhörslängden 1809-14 finns här antecknat torparen Nils Nilsson och hans sjukliga hustru Kjerstin Andersdotter samt barnen Nils, Bengt och Stina. Boningshus från omkr. 1880. Ladugård från omkr. 1890. På karta från 1773 är Brännudden redovisat som torp och är då beläget 150 m. NO om nuvarande plats (mellan Adelsnäs och Kristinelund).


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:15:46) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:31) Kontakta föreningen