Brännudden


Upptas som oskattlagt torp under Hornsberg enligt Arvid Horns testamente 1741 och som dagsverkstorp under Stjärneberg i bouppteckningen efter Adam Horn 1778. På karta från 1773 är Brännudden redovisat som dagsverkstorp och är då beläget 150 meter nordost om nuvarande plats (mellan Adelsnäs och Kristinelund).

I äldsta bevarade husförhörslängden 1809–14 finns här antecknat torparen Nils Nilsson och hans sjukliga hustru Kjerstin Andersdotter samt barnen Nils, Bengt och Stina. Dottern Stina dör i lungsot vid 19 års ålder och sonen Nils rymmer hemifrån i tonåren. Sonen Bengt gifter sig med Lovisa Johansdotter och tar över gården omkring 1823. Paret får fem barn.

1845 lämnar Bengt Nilsson och hans familj gården och Nils Johan Pettersson från Gryt blir ny torpare med sin hustru Johanna Pettersson. Paret får ett barn. Johanna dör 1850 och Nils Johan gifter om sig året därpå med Anna Stina Thyredotter. Tillsammans får de två barn, men äktenskapet blir kort då Anna Stina dör 1856. Ett år senare är Nils Johan gift med den Carolina Charlotta Tyrsdotter och de får en dotter. 1862 flyttar paret till Ukna.

Efter laga skiftet av Ingelsbo 1855, ägs Brännudden av torparen Olof Nilsson i Sandkällan under Hornsberg. Han flyttar hit 1867 med hustrun Anna Maja Nilsdotter och barn. Hustrun dör 1869 och han gifter om sig med Eva Christina Carlsdotter.

1888 lämnar Olof Nilsson med familj gården och ny ägare blir O. A. Karlsson i Käggla. Arbetaren Per Alfred Petersson med hustrun Anna Kristina Nilsdotter och sju barn hyr gården från 1890 till 1893 då de åker till Amerika.

1898 köper torparen Alfred Petersson Brännudden och granngården, Kristinelund och bosätter sig i det senare medan han hyr ut Brännudden.

1903 flyttar Alfreds son, Karl Alfred Petersson, hit med hustrun Hulda Maria Gustavsdotter. 1915 tar familjen över ägarskapet. Karl och Hulda får fem barn. Paret hade även ett syskonpar som fosterbarn. Paret bodde kvar här resten av sina liv och barnen tog över gården. Sönerna Evert Petersson, f. 1906, och Sten Petersson, f. 1909, och dottern Margit Petersson, f. 1914, bor här hela sina liv. 1991 går fastigheten ur släkten då syskonen har dött.

Boningshus från omkring 1880 och ladugård från omkring 1890.

Författare

[email protected] (2021-12-10 20:06:09)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-22 11:07:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 20:06:09) Kontakta föreningen