Böndalsudden

År 1870 kommer Nils Peter Nilsson och hans hustru Johanna Johansdotter samt barnen Charlotta, Johanna, Kristina, Clas och Carl hitflyttande från Ukna. Inte förrän i husförhörslängden 1881 framgår att de bor i Böndalsudden, men de finns heller inte antecknade att ha flyttat under tiden, och bostadshuset uppges vara byggt 1868, varför man kan dra slutsatsen att de från början bodde i Böndals- udden.

Snickaren Oscar Karlsson med familj var de sista permanentboende. Ladugården uppförd 1920, nu delvis riven. I terrängen norr och nordväst om gården finns långa och mycket välbevarade stenmurar.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:03:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:16:22) Kontakta föreningen