Karlsholm

Carlsholm ("Hundfias stuga"). Nämns i husförhörslängden 1880. Då bor här stensprängaren Carl Jansson och hustrun Maria Catharina Söderberg. Sist boende var Augusta Nilsson-Wessling som den 1 november 1947 flyttar härifrån och till ålderdoms- hemmet. Augusta gick i stugorna och sålde vispar. Hon kallades "Hund-Fia" beroende på att hon hade både löss och loppor. Av avfotograferade tidningsartikeln från 1900 framgår att hon var gift med "Hund-Frans". När artikeln skrevs var de ännu inte inflyttade i Karlsholm.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2011 sid 47: Hur man klarade vardagen förr (Birger Karlsson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 09:52:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:03:18) Kontakta föreningen