Friden

På laga skiftets karta 1851 anges här ett hus, men Friden nämns i husförhörslängden först 1870-76, då "hyrande enkefrun Friherinnan Carolina Christina Adlerbjelke, född Sparre" flyttar in 1873. Hon dör sedan 19 januari året därpå. Om man lägger pussel med "överblivna" hus under Ingelsbo, så pekar allt på att huset fanns redan på 1840-talet (1846-50 års hfl.), kallas "Klockarlyckan" och bebos av ofärdiga änkan Stina Nilsdotter. Hon dör 29 januari 1862. Sedan tycks stället stått tomt fram till att "hyrande enkefrun..." flyttar in drygt tio år senare.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2010 sid 83ff: Barndomsminnen (Ulla-Britt Henriksson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 01:22:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:29:53) Kontakta föreningen