Tryserums fd Prästgård, Ingelsbo 3

Ingelsbo 3 blir 1830 komministergård, sedermera kyrkoherdeboställe.

Flytten skedde alltså från Västertryserum ungefär 50 år efter att kyrkan flyttat hit.

Nuvarande bostadshuset uppfört 1898.
Bostadshuset 110 m. VSV härom uppfört 1909.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1994 sid 14f: Mitt första besök i Tryserum (Ilse Hultan)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1995 sid 16ff: Minnesbilder från 1930- och 1930-talet (Ivan Hultan)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 00:06:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:21:34) Kontakta föreningen