Fridhem, Båtsmanstorp

Båtsmanstorp. Manskapet hette alltid Grå.

År 1700 heter båtsmannen Hans Grå. Han avskedades 1744 vid 64 års ålder och ersattes av Bengt Grå.

Den siste var Carl Magnus Grå under åren 1860-95, som "rederligen sig skickat".

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 70ff: Båtsmanstorp och båtsmän (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 63ff: Båtsmansliv (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2001 sid 92 ff: När indelningsverket kom till Tryserum (Lars Oswald)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 81ff: Soldatnamn (Lars Oswald)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:59:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:36:19) Kontakta föreningen