Västantorp

Redovisas ej på 1773 års karta.

Nämns i husförhörslängden 1841-45. Då bor här sockenskomakaren Carl Nilsson med hustrun Maja Lisa Nilsdotter samt dottern Anna. Sista som bor här är inhyses och änkan Maja Lisa Nilsdotter samt "till hus" änkan Anna Stina Persdotter och änklingen Peter Nilsson. Anna Stina dör 15 april 1899 och dagen efter dör Peter. Kvar blir Maja Lisa, som bor kvar till 1 maj, då hon flyttar till fattighuset. Därefter nämns ej Västantorp i husförhörslängden.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:34:57) Kontakta föreningen