Eriksberg, Jan-Eriksbacken

Nämns i husförhörslängden 1859, då arbetaren Erik Månsson med hustrun Stina Lotta Jonsdotter och dottern Josephina Charlotta samt sönerna Klas och Johan flyttar in. Arbetaren Jan-Erik Månsson och hustrun Stina Lotta Jonsdotter är de sista som bor här. Jan-Erik dör den 24 maj 1899. Tre dagar senare flyttar hustrun ut och sedan redovisas stället som "borta" i husförhörslängden. Backen 60 m. öster härom (vägen mot Grindsveden) kallas "Jan- Eriksbacken".


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:10:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:29:15) Kontakta föreningen