Jonsholm

Nämns i husförhörslängden 1891, då det ägs av Adam Andersson i Braket men bebos av arbetaren Johan Magnus Nilsson och döttrarna Anna och Amanda. Den 18 september 1968 flyttar änkan Alma Kristina Karlsson ut. Därefter är Jonsholm fritidsbostad fram till 1999, då det åter blir permanentbostad.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:10:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:40:34) Kontakta föreningen