Skogshyddan, Grönhult

Namnändrades till Grönhult år 2005.

Uppfört 1935.

Har inrymt telefonstation mellan 1935 och 25/3 1964, då automatiseringen genomfördes.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsskrift 1999, sid. 56ff: Telefonstation i Tryserum (Weiler Karlson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2011 sid 66f: Minnen från telefonstationen i Ingelsbo (Maj-Lis Nilsson)

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:27:24) Kontakta föreningen