Skirgöl, Ekhultsveden

Nämns i husförhörslängden 1849, då torparen Petter Olofsson med hustrun Anna Cajsa Mattsdotter samt sonen Petter flyttar in. Från och med 1856 byter stället namn till Skirgöl.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:45:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 11:14:24) Kontakta föreningen