Sofielund

Nämns i husförhörslängden 1844, då torparen Sven Andersson och hans hustru Anna Sofia Holm samt döttrarna Sofia och Augusta flyttar in. Efter 1850 nämns inte Sofielund igen förrän 1877, då husägaren Jonas August Nilsson är antecknad här. Bostadshuset troligen uppfört av honom vid denna tid.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 10:32:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 11:11:20) Kontakta föreningen