Ängtorpet

Nämns i husförhörslängden 1841, då torparen Carl Gustav Mattsson med hustrun Brita Månsdotter samt dottern Anna är antecknade här.

Nuvarande bostadshus uppfört 1890. Det ursprungliga var beläget ca. 30 meter SSO härom.

Sista bofasta i "nuvarande" var Hjalmar Andersson med maka. Ängtorpet är sedan omkring 2004 åter bebott i det "ännu nyare" huset.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:43:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 11:08:56) Kontakta föreningen