Ingelsbo

(Koordinaten avser "Ingelsbo gård", Ingelsbo 1:57). Ingelsbo kan vara liktydigt med det "Inwarsboda" som nämns 1344. Med säkerhet nämns Ingelsbo som "yngielboda" 1453 och är då en frälsegård. År 1559 består Ingelsbo av ett skatte- och ett frälsehemman. Skattehemmanet kom 1651 under Königsmarckska grevskapet men reducerades 1674. År 1686, liksom 1751 finns sex bönder i byn. Storskifte ägde rum 1773 och speciellt beträffande Norr- och Södergården år 1824. Laga skifte genomfördes 1849-56. Mangårdsbyggnaden till "Ingelsbo gård" är uppförd omkr. 1875.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2007 sid 64ff: Råg- och åkerogräsodling i Ingelsbo (Olle Nilsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 74ff: Naturreservat i Tryserum (Dan Nilsson) - Rögölsskogen


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:31:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 11:40:25) Kontakta föreningen