Siggebodal, Sigbodal, Siggbodal

Omnämns i dödlängden 1692.

Upptas som dagsverkstorp under Vittvik år 1778. I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här antecknade torparen Daniel Hindriksson och... ...hans hustru Ingeborg Larsdotter. Dessutom Catharina Nilsdotter och Nils Nilsson. Lär delvis ha haft jordgolv fram på 1930-talet.

Sist boende är Karl Albert Petersson, hustrun Ingrid Teresia samt barnen Karl Erik Ingvar och Signe Karin Elisabeth. De flyttar ut 1943.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 16ff: Något om ryggåsstugorna i Tryserum (Claes-Göran Petersen)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:31:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:12:24) Kontakta föreningen